Celem fundacji

Tworzenie i wspieranie działań zmierzających do poprawienia sytuacji zdrowotnej, psychologicznej i poprawy życia kobiet w krajach całego świata, na wszystkich kontynentach.

Celem fundacji

Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych dla Kobiet na całym świecie.

Celem fundacji

Edukacja, z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia kobiet w tym w szczególności zdrowia psychicznego i prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji seksualnej.

Celem fundacji

Budowanie świadomości na temat poziomu życia i zdrowia kobiet oraz ich rodzin na świecie. Rozwój nowych metod i technik leczenia i profilaktyki zdrowia kobiet.

Celem fundacji

Rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności z instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym problematyką profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałania przemocy, patologiom społecznym, dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

O fundacji

Podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku 25 września 2015 roku wszystkie państwa członkowskie ONZ przyjęły Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - nowy globalny plan zawierający siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju. Każdy z Celów odnosi się do kwestii kobiet, wskazując ich ogromne znaczenie w zrównoważonym rozwoju świata.

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i jej 17 celów, stanowią mapę drogową zmian.

Osiągnięcie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet jest integralną częścią każdego z tych celów. Tylko poprzez zagwarantowanie praw kobiet i dziewcząt we wszystkich celach osiągniemy sprawiedliwość i włączenie społeczne, gospodarki, które działają dla wszystkich, oraz utrzymanie naszego wspólnego środowiska teraz i dla przyszłych pokoleń.

Nasza organizacja odpowiada na potrzeby kobiet na całym świecie oraz realizuje założenia ONZ. Naszym fundamentalnym obszarem realizacji celów jest zdrowie kobiet i dziewcząt, edukacja oraz prawo do wolności kobiet – zgodnych z ich wartościami.

Kobiety na świecie pełnią wiele ról – są matkami i żywicielkami rodziny, rolniczkami, lekarkami, przywódczyniami i ministrami. Każdego dnia pracują w swoich gospodarstwach domowych, udzielają się w społeczeństwie i gospodarce krajowej. To one pierwsze opuszczają swój kraj za perspektywą dobrze płatnej pracy, a swoje zarobki przesyłają rodzinie.

W wielu krajach kobiety wędrują godzinami w poszukiwaniu wody w regionach zagrożonych suszami i podejmują trud wykarmienia swojej rodziny. To kobiety rodzą i wychowują dzieci, często odsuwają na dalszy plan osobisty komfort życia i dbania o zdrowie. Równoczenie poddawane są często radykalnym tradycjom niszczącym ich zdrowie i życie, np. rytualne obrzezanie, izolacja.

Efektem tego jest wzrost śmiertelności i chorób oraz znaczące pogorszenie jakości życia kobiet.

Kobiety i dziewczęta stanowią ponad połowę światowej populacji. Często w większym stopniu niż mężczyźni żyją w biedzie i cierpią na głód, są narażone na skutki zmian klimatycznych oraz pozbawione opieki medycznej. To właśnie kobiety i dziewczęta są najbardziej dotknięte kryzysem gospodarczym.

FUNDACJA BĘDZIE REALIZOWAĆ SWOJE CELE POPRZEZ:

Fundatorki

Iwona Kuzlik image

Iwona Kuzlik

Psycholog
Psychotraumatolog

Specjalizuje się w interwencji kryzysowej oraz pracy z konsekwencjami traumy. Łączy medycynę z naukami społecznymi, walczy o poprawienie jakości życia kobiet w sferze zdrowia i psyche.

Magdalena Kłys-Korzeniowska

Prawnik

Specjalizuje się w wielowymiarowych sprawach o szerokich potrzebach strategicznych, negocjator. Obrońca praw kobiet zaangażowany w walkę o prawa kobiet w Afryce, w tym w sprawach związanych z prawami medycznymi i samostanowieniem.

Magdalena Kłys image

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Informacje o możliwości wsparcia fundacji Informacje na co obecnie są zbierane środki Podanie danych do wpłat

WWHF,
NASZE ODDZIALY

Centrala: Poland Europe, 03-982 Warsaw, Jana Nowaka Jeziorańskiego 48
Oddz. Nairobi, Po. Box 6657-00200

Numer Konta Santander Bank Poland

33 1090 2851 0000 0001 5050 6948

Działanie 1
Africa

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działanie 1,
możesz wpłacić darowiznę z dopiskiem FGM Africa

Numer Konta Santander Bank Poland
33 1090 2851 0000 0001 5050 6948

Działanie 2
Zabiegi rekonstrukcyjne
w ginekologii

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działanie 3,
możesz wpłacić darowiznę z dopiskiem KOBIETY

Numer Konta Santander Bank Poland
33 1090 2851 0000 0001 5050 6948